Zajišťujeme náboženský a kulturní život svých členů a pečujeme v okruhu své působnosti o kulturní a náboženské památky.

Naše poslání

Židovská obec v Ostravě, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem „Židovská obec v Ostravě“, IČ 00562602, (dále jen ŽOO) sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR a hlásící se k židovskému náboženskému vyznání, židovské národnosti nebo původu, kteří nejsou členy jiných ŽO, sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR (dále jen FŽO), příslušníky jiných církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými orgány ŽO přijati za členy ŽO.

ŽO je členem Federace židovských obcí v České republice, jejíž činnost upravují samostatné stanovy. ŽOO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona 3/2002 Sb. v platném znění.

ŽOO zajišťuje zejména náboženský a kulturní život svých členů a jejich sociální potřeby. V okruhu své působnosti pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.), pokud o ně nepečuje FŽO. ŽOO v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání o judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. ŽOO aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku židovských obětí šoa. ŽOO může podporovat a účastnit se činnosti jiných organizací a institucí.

Územní působnost je vymezena radou FŽO na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín.

Orgány a zástupci ŽOO

 • PŘEDSTAVENSTVO:

  předsedkyně
  PhDr. Milena Slaninová
  členové:
  Ing. Vladimír Macura, Filip Hess, Robert Dvořák a  Mgr. Aharon Tesař

 • REVIZNÍ KOMISE:

  předsedkyně
  Hana Gregorová
  členové:
  Robert Olívka, Miroslav Revenda

 • ZÁSTUPCE ŽOO V RADĚ FŽO ČR:
  PhDr. Milena Slaninová
 • ZÁSTUPCE ŽOO V REVIZNÍ KOMISI FŽO ČR:

  David Markovič

Zpravodaj

Výroční zprávy

Ostatní dokumenty

MODERNÍ DĚJINY

Fotografické rekonstrukce zničených židovských památek Ostravy v současném městském prostoru

Kontakt

 • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • +420 737 550 442
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC