Agentura domácí péče Tikvah

Motto: „Společně pečujeme o život.“

 

Naše poslání

ADP Tikvah poskytuje pečovatelskou službu osobám-uživatelům služeb se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Agentura se zaměřuje na potřeby seniorů a se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.

Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti poskytnutím a zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné.

Alena Ševčíková

Iva Ocisková

Radmila Hrouzková

Šárka Schebestíková

Libuše Jursová

Martina Kwarteng- Acheampong

 • Alena Ševčíková

 • Iva Ocisková

 • Radmila Hrouzková

 • Šárka Schebestíková

 • Libuše Jursová

 • Martina Kwarteng- Acheampong

Kontakt

Adresa:
Tovární 732/15
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Telefon:
+420 596 613 613
Mobil:
+420 774 420 087
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bankovní spojení:
1651619389/0800

Činnosti a ceny

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Ceny sociálních služeb jsou určeny dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. s odvoláním na zákon č. 108/2006 Sb. Ceník je zájemci o službu předložen před podpisem smlouvy, je její přílohou spolu s pravidly poskytování služeb.

Klientům, kteří jsou držitelé osvědčení dle zák.255/1946 Sb. jsou služby dle výše uvedeného zákona poskytovány zdarma.

Místo a časový rozsah poskytovaných služeb

 • Služby jsou poskytovány jako terénní – ve vlastní domácnosti uživatelů v Ostravě a její příměstské části.
 • Pracovní dny Po-Pá od 8–16 hodin v domácnosti klientů
 • O víkendech v nutných případech nebo po dohodě

Jak mohu získat pečovatelskou službu ?

Pečovatelské služby jsou poskytovány na žádost klienta nebo na žádost rodinných příslušníků. Po obdržení žádosti o poskytnutí sociální služby v dohodnutém termínu vedoucí agentury navštíví osobně žadatele v jeho domácím prostředí. Zjišťuje, čeho chce budoucí uživatel dosáhnout, jaké má představy o poskytovaných službách a vhodné služby nabídne. Pokud je jasné, že obě strany mají o poskytování služeb zájem, je podepsána písemná dohoda ve dvou vyhotoveních. Obsahuje konkrétní údaje – jaká služba bude poskytována, jak často, v jakém časovém rozsahu, výše úhrady. Dohoda musí maximálně respektovat aktuální potřeby, návyky a životní rytmus klienta. Podmínky smlouvy je možné podle potřeby po vzájemné dohodě měnit. Zřizovatel (Židovská obec Ostrava) bude řešit případné námitky a stížnosti týkající se činnosti agentury.
Při své práci zaměstnanci agentury domácí péče Tikvah dbají na vysokou kvalitu poskytované péče, dodržování standardů, zásad etiky ve vztahu s uživatelem, ochranu osobní svobody, soukromí a osobních údajů klientů.

Kontakt

 • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • +420 596 621 354
 • +420 737 550 442
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC