Mimořádné opatření ŽOO č. 05/2021

Židovská obec v Ostravě, IČ 00562602, Tovární 732/15,709 00 Ostrava 9 v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.2.2021 (příloha usnesení vlády ze dne 26.2.2021, č. 214), k ochraně členů, členek, zaměstnanců a dalších osob, z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a na dříve vydaná Mimořádná opatření ŽOO č. 01/2020-07/20250, vydává toto mimořádné opatření:

 1.  Omezení založená zejm. Mimořádnými opatřeními ŽOO č. 03-2020 a 04/2020 zůstávají v platnosti.
 2. Všem osobám (zaměstnancům a členům ŽOO, nájemcům, apod.) se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb ve vlastnictví nebo užívání ŽOO (výjimkou jsou byty určené k ubytování osob),
  2. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, v nichž vykonávají práci,
  3. v prostředcích veřejné dopravy,
  4. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  5. v motorových vozidlech provozovaných ŽOO nebo provozovaných s jejím souhlasem.
 3. Vedoucím zaměstnancům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit jim podřízené zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodu 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).
 4. Vedoucím zaměstnancům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje organizovat práci jim podřízených zaměstnanců tak, aby docházelo k jejich minimálním kontaktům a rovněž s maximálním využitím práce z domova (home office).
 5. Veškerá opatření orgánů státní správy a místně příslušných orgánů obecní samosprávy, která zpřísňují hygienická a karanténní opatření, jsou závazná a v případě kolize s tímto opatřením jsou jejich ustanovení tomuto opatření nadřazena.
 6. Veškerá ostatní protiepidemická zdravotní omezení stanovená mimořádnými opatřeními ŽOO zůstávají v platnosti, pokud nebyla výslovně změněna nebo zrušena tímto
  mimořádným opatřením nebo obecně platnými opatřeními správy a místně příslušných orgánů obecní samosprávy.
 7. Toto opatření nabývá platnosti dne 1.3.2021.

V Ostravě dne 28.2.2021

Židovská obec v Ostravě
PhDr. Milena Slaninová
předseda

MODERNÍ DĚJINY

Fotografické rekonstrukce zničených židovských památek Ostravy v současném městském prostoru

Kontakt

 • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • +420 737 550 442
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC