Mimořádné opatření ŽOO č. 03/2020

Židovská obec v Ostravě , IČ 00562603, Tovární 732/15, 709 00 Ostrava 9. v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.9.2020 č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, k ochraně členů, členek, zaměstnanců a dalších osob, z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a na dříve vydaná Mimořádná opatření ŽOO, vydává toto mimořádné opatření:

 1.  S účinností ode dne 9.9.2020 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  1. ve všech vnitřních prostorách staveb ŽOO, tj. v sídle ŽOO a na hřbitovech.
  2. v automobilech provozovaných ŽOO při převozu klientů a členů, pokud jedou jako řidiči sami roušky nejsou potřeba
 2. .Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. případy zřetele hodné, které stanoví vedoucí Agentury domácí péče Tikvah,
  3. zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
 3. Podmínky účasti na akcích pořádaných ŽOO:
  1. účastnit se mohou pouze osoby bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  2. v uzavřených prostorách je nutno používat ochranný prostředek – viz výše stanovené podmínky,
  3. v uzavřených prostorách je nutno dodržovat odstup od ostatních osob nejméně dva metry,
  4. při vstupu do uzavřených prostor vstupující osoby provedou dezinfekci rukou,
  5. ostatním osobám nepodávat ruku ani se jich nedotýkat jiným způsobem,
  6. dodržovat početní limity pro jednotlivé akce tak, jak budou stanoveny obecně závazným nařízením nebo rozhodnutím ŽOO.
 4. Podmínky pořádání nebo organizování akcí stanovené opatřeními orgánů státní správy a místně příslušných orgánů obecní samosprávy jsou závazné a v případě kolize s tímto opatřením jsou jejich ustanovení tomuto opatření nadřazena.
 5. Veškerá ostatní protiepidemická zdravotní omezení stanovená mimořádným opatřením ŽOO č. 01/2020, č. 02/2020 a č. 03/2020 zůstávají v platnosti, pokud nebyla výslovně změněna nebo zrušena tímto mimořádným opatřením.
 6. Pořádání nebo organizování jakýchkoliv akcí podléhá předchozímu schválení.
 7. Toto opatření nabývá platnosti dne 9.9.2020.

V Ostravě dne 9.9.2020
Židovská obec v Ostravě
PhDr. Milena Slaninová
předsedkyně

příloha: pdfmimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.9.2020 č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN242.73 KB03/10/2020, 15:54

MODERNÍ DĚJINY

Fotografické rekonstrukce zničených židovských památek Ostravy v současném městském prostoru

Kontakt

 • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • +420 737 550 442
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC