ULLMANOVSKÉ SLAVNOSTI

Český Těšín – Cieszyn 2018
120. výročí narození Viktora Ullmanna /1898 Teschen – 1944 Auschwitz

UllmannPřed 120 lety narodil v rakousko-uherském Těšíně, na dnešní polské straně významný evropský skladatel, klavírista a dirigent Viktor Ullmann. Byl jedním z tzv. terezínských skladatelů, tedy židovských hudebních umělců, kteří po dvouleté internaci v koncentračním táboře Terezín byli na podzim 1944 zavražděni v koncentračním táboře Osvětimi-Birkenau.

Dílo Viktora Ullmanna (i jeho nejznámějších souputníků Pavla Haase, Hanse Krásy a Gideona Kleina) muselo po skončení války řadu let čekat na své znovunalezení. V případě Ullmanna k němu došlo až v polovině 70. let, kdy byla v Amsterdamu poprvé uvedena jeho stěžejní opera Císař Atlantidy aneb Odepření Smrti. Skutečnou renesanci však Ullmannovo skladatelské dílo zažilo až od začátku 90. let, a to nejdříve v západní Evropě. U nás se toto „znovuvzkříšení“ konalo ještě později. I přes nyní již častější uvádění děl Ullmanna i jeho „kolegů“ stále nejsou jména těchto skladatelů kulturní veřejnosti dostatečně známa a běžná.

Viktor Ullmann s narodil v rodině rakousko-uherského důstojníka Maximiliána Ullmanna, pocházejícího z Jihlavy a matky Malwiny, původem z Vídně. Oba rodiče byly židovského původu, ale Maximilián s ohledem na vojenskou službu konvertoval ke katolictví, rovněž sňatek byl stvrzen katolickým obřadem. Malý Viktor se narodil roku 1898 v Těšíně, kam byl otec Maximilián jako důstojník z povolání převelen. Zde chodil do obecní školy a začal navštěvovat i Albrechtovo gymnasium. Po skončení 1. ročníku se jeho matka spolu s ním vrátila zpět do Vídně, kde Viktor dokončil gymnaziální studia a zároveň se věnoval studiu hudby. Po vypuknutí 1. světové války složil urychlenou maturitu a odešel jako dobrovolník do války.Po jejím skončení se usadil v Praze, kde se stal kapelníkem v Novém německém divadle. Zde byl pokládán za příslušníka německy mluvící židovské menšiny v Československu. Měl vřelý vztah k československé hudební kultuře, např. Janáčkovi, Sukovi, Hábovi a zvláště k moravskému folklóru.Koncem 30. Let opustil Prahu a přesídlil do Stuttgartu, kde provozoval antroposofické knihkupectví. Po nástupu Hitlera k moci Německo opustil a vrátil se r. 1933 natrvalo do Prahy. Neúspěšně se snažil získat československé občanství, až do r. 1942 žil v Československu jako cizinec s povolením k trvalému pobytu (jeho otec čsl. občanství měl). V Praze se věnoval klavírním a písňovým kompozicím, několikrát získal cenou udělovanou mladým skladatelům.

Byl ženat, měl čtyři děti. Dvě prostřední se mu podařilo zachránit v transportu sira Wintona do Anglie. Dne 8. září 1942 byl s manželkou, nejstarším a nejmladším synem deportován do terezínského ghetta. Zde se zapojil do hudebního života. Organizoval koncerty, přednášky, byl činný jako pedagog. V Terezíně vznikla jeho nejdůležitější díla, mezi nimi jednoaktová opera Císař z Atlantidy, klavírní sonáty, písně. V říjnu 1944 byl s manželkou a nejstarším synem transportován koncentračního tábora Osvětim (nejmladší syn zemřel v Terezíně), kde byli během několika dní zavražděni. Spolu s nimi zde zároveň našli smrt i další terezínští hudebníci, např. Pavel Haas, Hans Krása, Gideon Klein.

Irena Troupova Jan DusekPořadatelé z obou částí Těšína Městská knihovna Český Těšín a Zamek Cieszyn pod záštitou starosty Města Český Těšín a Burmistrza Miasta Cieszyn se rozhodli u příležitosti 120.výročí narození tohoto významného těšínského rodáka upozornit nejen obyvatele obou měst, ale celou mezinárodní veřejnost na tohoto hudebního umělce. Ve dnech 7.- 9. listopadu se proto v Českém Těšíně a Cieszyně uskuteční třídenní Ullmannovské slavnosti 2018.

  • Ve středu 7. listopadu uspořádá Państwowa Szkola Muzyczna v Cieisyznie koncert z díla Viktora Ullmanna v podání zdejších studentů.
  • Ve čtvrtek 8. listopadu bude v kavárně Avion v Českém Těšíně slavnostně zahájena životopisná výstava o Viktoru Ullmannovi, jejíž autorkou je česká muzikoložka, hudební publicistka a manažerka Magdalena Živná z Prahy. Po vernisáži bude následovat beseda s autorkou výstavy a polským znalcem Ullmannova díla, básníkem Zbygniewem Machejem.
  • V pátek 9. listopadu v 19 hodin pak v českotěšínské synagoze na Božkově ul. zazní komorní koncert z díla Viktora Ullmanna v podání pražských interpretů, sopranistky Ireny Troupové a klavíristy Jana Duška. Tito umělci před třemi lety pořídili soubornou nahrávku písní pro soprán a klavír Viktora Ullmanna pod názvem „Těžké je opustit krásu“ (jde o první hudební záznam těchto děl na českém trhu vůbec). Na koncertě zazní výběr z těchto písní, doplněný jako speciální poděkování pořadatelům i cyklem Lidové písně a tance z Těšínska jiného významného židovského skladatele Erwina Schulhoffa, který taktéž padl za oběť holocaustu.

V rámci připravované letošní kulturní události pracují organizátoři mj. na doplnění oficiálního životopisu Viktora Ullmanna o stopy jeho a jeho rodiny v Těšíně v letech 1898-1909. Nové poznatky budou zapracovány do připravované výstavy v kavárně Avion.

Kontakt

  • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
  • +420 737 550 442
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC